“Nazarian” Translations                    .

 

Start
Tarieven_Rates
Resume
Contact
Privacyverklaring

 

 

-Click here for English version

Beëdigd Vertaler
Arsen Nazarian (B. Tr.)
Wbtv nr. 961
 
Ingeschreven bij arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage

Tel/Fax: 070-3911338,  Mob: 06-20973121
info@nazarian.nl
Zorgt voor officiële vertaling van
identiteitsdocumenten, huwelijksakten, testamenten,
rechtbank uitspraken, overeenkomsten enz, in en uit:
Nederlands, Engels, Perzisch (Farsi), Armeens
Wij kunnen ook zorg dragen voor de legalisatie / apostille van uw documenten.

 

 دارالترجمه نظریان
مترجم رسمی دادگستری
آرسن نظریان

ترجمه اسناد رسمی ، مدارک هویت ، سند ازدواج و طلاق ،
احکام دادگاهها ، موافقت نامه ها وغیره

زبانهای فارسی ، هلندی ، انگلیسی


Tel: +31(0)703911338     Mobile: +31(0)620973121
info@nazarian.nl       www.nazarian.nl

 Sociaal-culturele en educatieve Iraanse Club - Bashgah Golshan
 www.
bashgahgolshan.nl

 

Welkom op mijn site.

Ik zal jullie wat vertellen over mijn lange carrière in de tolk- en vertaalbranche.

Van jongs af aan ben ik als tweetalig kind opgegroeid, met Armeens als mijn moedertaal en Perzisch (Farsi) als voertaal. Aan het einde van de eerste fase van de middelbare school was ik al drietalig, omdat inmiddels Engels er als voertaal bij was gekomen.

Mijn passie voor talen overleefde zelfs mijn academische studie: politicologie aan de universiteit van Teheran. Toen ik aan de universiteit afstudeerde had ik al in ruime mate werkervaring als vertaler opgedaan. Ik bleef mijn passie dus trouw en maakte van politiek mijn hobby.

In 1981 kwam ik naar Nederland als juridisch vertaler Perzisch – Engels bij het Iran-US Claims Tribunal. Aan het einde van mijn dienstverband bij het Tribunaal in 1992 had ik mij een goede kennis van het Nederlands verworven. Na een paar jaar verdere studie van de Nederlandse taal ben ik aan de slag gegaan als freelance tolk/vertaler voor vier talen.

Ik ben dus de aangewezen persoon om u bij te staan bij het uit de weg ruimen van allerlei vertaal- en tolkproblemen. Gedurende mijn lange carrière heb ik voldoende kennis, ervaring en expertise opgedaan en een goed netwerk van collega’s opgebouwd, zodat ik in staat ben tolk- en vertaalproblemen van uiteenlopende aard op te lossen. Ook voor talen anders dan mijn eigen voertalen zijn er gekwalificeerde collega’s beschikbaar met wie ik zonodig samenwerk en van wier diensten ik gebruik kan maken.

Voorbeelden van mijn werk zijn beschikbaar en kunnen op aanvraag verstrekt worden.

 

Licenced Translator
Arsen Nazarian (B. Tr.)
Wbtv nr. 961
Registered at the District Court of The Hague

Tel/Fax: 070-3911338,  Mob: 06-20973121
info@nazarian.nl
For official translation of
identity documents, marriage certificates, wills,
court rulings, contracts, diplomas, etc. from and into:

Dutch, English, Persian (Farsi) and Armenian
We can also take care of the legalization / apostille of your documents


 

Նազարյան թարգմանչական գրասենյակ
Փաստաթղթերի պաշտոնական թարգմանություն
Լիցենզավորված թարգմանչի միջոցով
Հայերեն, հոլանդերեն և անգլերեն
Կատարում ենք նաև վավերացման ու ապոստիլային
ծառայություններ

 

Welcome to my site.

Let me tell you a little about myself and my long career in the translation business.

I was bilingual as a child, and spoke native Armenian and Persian (Farsi). By the end of the first period of my secondary school, I had  become trilingual having added English to my languages.

My passion for languages survived even my academic studies: political science at State University of Tehran. At graduation, I was already a translator with sufficient working experience. So, I just followed my passion, making politics only a hobby.

Then in 1981, I came to Holland as an English-Persian translator to work at the Iran-US Claims Tribunal in The Hague. By the end of my service with the Tribunal in 1992 Dutch had also been added to my working languages. After a couple of years of further study of Dutch, I started to work as a free-lancer in four languages.

So, here I am now to serve you and to help you solve your translation/interpretation problems. During this long career I have built up sufficient experience and qualifications as well as a good network of colleagues to help meet demands of diverse nature. For languages other than my own, European or non-European, there are also qualified colleagues whose services I am able to access.

Examples of my work are available and can be supplied on demand.

 

bullet 
bullet 
bullet  

 

 

 
bullet 

Start | Tarieven_Rates | Resume | Contact | Privacyverklaring